​Pożyczki na szkolenia

W 2017 roku rozpoczęła się realizacja nowej, pilotażowej formy wsparcia z funduszy europejskich. Jest nią możliwość otrzymania nieoprocentowanej pożyczki na pokrycie kosztów szkolenia.

Możesz otrzymać od 600 do nawet 100 tysięcy złotych, pod warunkiem, że posiadasz zdolność do spłaty pożyczki lub przedstawisz dodatkowe zabezpieczenie (np. poręcznie, zastaw). Jeżeli ukończysz szkolenie, nie będziesz musiała zwracać do 25% pożyczonej kwoty.

Reklama

Pożyczki, finansowane ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój (część 4.1), przeznaczone są dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Elementem wyróżniającym tą formę wsparcia jest brak żadnych dodatkowych wymogów w stosunku ciebie. Środki są przeznaczone dla wszystkich osób dorosłych, niezależnie od ich sytuacji zawodowej czy osobistej i mogą być wykorzystane na udział w szkoleniu (lub innej formie podnoszenia kwalifikacji) w dowolnym temacie.

Z pożyczek na podniesienie kwalifikacji możesz skorzystać już teraz.. 18 września br. ruszył projekt "Pożyczki na kształcenie" realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach oraz Fundację Fundusz Współpracy.

Dodatkowe informacje, w tym wniosek o pożyczkę on-line, znajdziesz na stronie internetowej: www.inwestujwrozwoj.pl.

Pod koniec roku podobny projekt uruchomi Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (www.frp.pl).


INTERIA

Reklama

Najlepsze tematy