Wsparcie dla osób prywatnych zakładających własną działalność

Wywiad został przeprowadzony w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie. Tematem wywiadu jest możliwość uzyskania wsparcia unijnego przez osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą.
INTERIA