Reklama

Na pomoc NEETsom!

Kwestia braku perspektyw na zatrudnienie u ludzi młodych jest dużym problemem, z którym musimy sobie poradzić najszybciej jak to tylko możliwe.

Niepełnosprawny Kamil przesiaduje całymi dniami przed komputerem, bo nie może znaleźć pracy. Krzysztof z maleńkiej osady w Bieszczadach, który przedwcześnie zakończył edukację, pracuje dorywczo przy zwózce drzew. Co ich łączy? Są młodzi, nie pracują i grozi im społeczna marginalizacja.

Reklama

Kim jest NEET (NEET - ang. Not in Education, Employment or Training)? Osoba młoda, nie zatrudniona, nie ucząca się i nie uczestnicząca w żadnych szkoleniach czy stażach. W samym tylko 2013 roku do grona NEETsów, czyli młodych ludzi, którzy "nic nie robią", zaliczano w Polsce aż 560 tys. osób w wieku od 15 do 24 roku życia! NEET nie jest jedynie polską specyfiką. Ze zjawiskiem tym boryka się cała Europa. Dlatego na przeciwdziałanie mu została przeznaczona specjalna pula środków z Funduszy Europejskich. Rada Europejska postanowiła ustanowić Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Jej budżet dla Europy wynosi 6 mld EUR.

W Polsce w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na działania skierowane do ludzki młodych przeznaczono z pieniędzy unijnych 1,76 mld EUR z czego ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywa dla młodych pochodzi ponad 504 mld EUR. Wsparcia osobom młodym udzielać będą między innymi urzędy pracy, które już przystąpiły do przygotowań w poszczególnych regionach. Pojawiły się również pierwsze możliwości wsparcia dla ludzi młodych m.in. w postaci szkoleń, staży, czy dofinansowania na założenie firmy. Informacje o nich można znaleźć w wyszukiwarce dotacji na stronie www.FunduszeEuropejskie.gov.pl. Swój udział będą też miały Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego.

W jaki sposób będą udzielały NEETsom pomocy?

Przede wszystkim poprzez umożliwienie im dostępu do szkoleń i staży, pomoc w znalezieniu pracy, a także wsparcie w założeniu własnej działalności gospodarczej.

Młodzi, w wieku do 30. roku życia, mogą liczyć na pomoc w znalezieniu pracy, która będzie zgodna z ich kompetencjami i kwalifikacjami, a także na dostęp do różnego rodzaju porad w zakresie planowania rozwoju kariery czy zdobywania lub podnoszenia kompetencji poprzez udział w  szkoleniach, stażach czy praktykach. Oprócz tego stosowane będzie subsydiowanie ich zatrudnienia, doposażenie stanowiska czy refundację zakupu wyposażenia.

Dostępne będą również dotacje na utworzenie własnej firmy. Przewidziano też doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarcze oraz wsparcie pomostowe.

Jeżeli młody człowiek nie będzie w stanie znaleźć pracy w miejscu zamieszkania, bo np. pochodzi z niewielkiej miejscowości, wówczas może liczyć na pomoc związaną z dojazdem (np. poprzez finansowanie kosztów transportu) do miejsca pracy w innej miejscowości lub zapewnienie środków na przeprowadzkę. Ci, którzy nie skończyli szkół, uzyskają pomoc w kontynuacji edukacji lub przystąpieniu do odpowiednich egzaminów (np. matury). Dzięki tego typu przedsięwzięciom, szanse na znalezienie, a potem utrzymanie pracy przez młodych ludzi znacznie wzrosną. W przypadku osób niepełnosprawnych wsparcie będzie dodatkowo służyć niwelowaniu barier w poszukaniu pracy. Z Funduszy Europejskich finansowani będą np. asystenci dla osób niepełnosprawnych czy doposażenie stanowiska pracy i dopasowanie go do specyficznych potrzeb.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy