Reklama

Czas na POWER

Liczba polskich studentów, którzy dzięki programowi Erasmus wyjechali na stypendia, rośnie z roku na rok. W całej Europie skorzystało z niego ponad 2,5 mln młodych ludzi! To najlepszy dowód na to, że europejskie programy mobilności ponadnarodowej są niezwykle skuteczne.

Nie tylko dla studentów

W najbliższych latach (do 2020 roku) nie zabraknie pieniędzy na realizację kolejnych projektów. Jednak tym razem programy mobilności ponadnarodowej będą adresowane do szerszej grupy osób. Na zagraniczne staże i stypendia będą mogli wyjechać uczniowie i absolwenci szkół zawodowych, nauczyciele, ale też młode osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Uczestnicy projektów dzięki międzynarodowemu doświadczeniu, zdobędą kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia.

Reklama

Takie zawodowe doskonalenie ma być odpowiedzią na potrzeby gospodarki i rynku pracy, zwłaszcza że kraje Unii Europejskiej zmagają się m.in. właśnie z problemem bezrobocia wśród ludzi młodych

IdA - niemiecki sposób na NEET

Wzorów nie będziemy musieli szukać daleko. Wypracowali je Niemcy realizując program Integration durch Austausch (Integracja poprzez Wymianę), nazywany w skrócie IdA. Dzięki środkom z Unii Europejskiej program będzie dostępny również w Polsce. W 2009 roku Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych zainicjowało idA w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Była to odpowiedź na wciąż rosnące zagrożenie wykluczeniem z rynku pracy całych grup społecznych.

W krajach Unii Europejskiej w ostatniej dekadzie przybyło bowiem nie tylko absolwentów bez szans na zatrudnienie (bez doświadczenia zawodowego). Rośnie także liczba długotrwale bezrobotnych, z grupy wiekowej 18-30 lat, bez wykształcenia, narażonych na wykluczenie społeczne.

To zjawisko zostało zdiagnozowane i nazwane NEET (z ang.: Not in Employment, Education or Training). W niektórych krajach UE NEET (młodzi ludzie bez wykształcenia, bez pracy, nie uczący się i nie uczestniczący w szkoleniach) stanowią nawet 50 proc. obywateli w wieku 18-30 lat!

IdA w praktyce

Ponadnarodowe projekty realizowane w ramach IdA trwają zazwyczaj kilka miesięcy. Na początku sprawdzane są predyspozycje uczestników. Ci ostatni uczestniczą też w kursach językowych.

Najważniejszy jest późniejszy, kilkumiesięczny okres wyjazdu za granicę - staż u zagranicznego pracodawcy. Odbywa się w środowisku odmiennym kulturowo, co ma motywować uczestników i aktywować ich dotąd niewykorzystany potencjał zawodowy. W  czasie wyjazdu kontynuowana jest też nauka języka obcego.

Ostatnie miesiące realizacji programu to "opieka" na uczestnikami po powrocie do macierzystego kraju, czyli aktywne poszukiwanie pracy (we współpracy z instytucjami rynku pracy).

Mobilność ponadnarodowa kluczem do sukcesu UE

Programy finansowane ze środków POWER mają szanse kontynuować sukces Erasmusa, w którego realizację zaangażowało się do tej pory 4 tysiące europejskich uczelni! Nasze uczelnie, takie jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wyprawiły do europejskich szkół w sumie prawie 3 tys. studentów.

W kolejnych latach z możliwości podniesienie kompetencji zawodowych w trakcie zagranicznych wyjazdów będzie mogło skorzystać ok. 64 tys. uczestników.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy