Reklama

Pracuj z sensem – załóż przedsiębiorstwo społeczne

Co łączy największy w Polsce Park Jurajski (Bałtów), firmę wytwarzającą ręcznie dekorowane bombki na choinkę (Szklany Świat) czy pensjonat w Krakowie (Cogito) i pięcioosobową firmę z Gdyni oferującą usługi opiekuńcze i sprzątanie (Spółdzielnia "50+")?

Wszystkie te inicjatywy zostały stworzone przez ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji: stracili pracę, bo upadł jedyny w mieście zakład, cierpią na choroby psychicznie albo są osobami z niepełnosprawnościami. W pojedynkę samodzielne życie i odnalezienie się na rynku pracy byłoby dla nich niezwykle trudne, chociaż mają dużo chęci do pracy.  Odpowiedzią na takie wyzwania jest ekonomia społeczna. Współpraca, wspólnota interesów i tworzenie miejsc pracy silnie związanego z lokalną społecznością, to dobra recepta na skuteczną działalność w formie spółdzielni społecznej.

Reklama

Spółdzielnię "50+" stworzyło pięć kobiet z niepełnosprawnością: dwie bezrobotne, dwie na wcześniejszych emeryturach i jedna rencistka. Żadna z nich nie zdecydowałaby się na indywidualną działalność gospodarczą, spółdzielnia daje im poczucie wspólnoty oraz pewność, że w razie problemów mogą na siebie liczyć. Park Jurajski powstał z inicjatywy zagrożonych bezrobociem mieszkańców Bałtowa , którzy nie chcieli wyjeżdżać do dużego miasta albo emigrować za granicę. Stworzyli jeden ogromny kompleks turystyczny w miejscu gdzie rosła trawa. Działają w czterech stowarzyszeniach, które wzajemnie się uzupełniają.

Prowadzenie działalności zarobkowej w formie spółdzielni socjalnej to ułatwianie zatrudnienia osobom mającym problemy z powrotem na rynek pracy (długotrwałe bezrobocie, ubóstwo, przeszłość kryminalna). Taką spółdzielnię mogą założyć grupy określone w ustawie o spółdzielni socjalnej. Należą do nich m.in. osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami i osoby uzależnione (alkohol, narkotyki) albo przez stowarzyszenia, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób wykluczonych społecznie. Spółdzielnia może być założona przez minimum 5 osób lub dwa stowarzyszenia, nie może mieć więcej niż 50 członków.

Jeśli myślisz o odpowiedzialnym biznesie, który jednocześnie nie jest nastawiony tylko na zysk, stworzenie spółdzielni socjalnej jest doskonałym pomysłem. Jak to zrobić? Pomogą Ci Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES). Lista wszystkich ośrodków dostępna jest na stronie ekonomiaspoleczna.pl.

Za pośrednictwem OWES można otrzymać wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej w tym m.in. wsparcie doradczo - szkoleniowe czy przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności. OWES-y, dzięki środkom europejskim dysponują funduszami na dopłaty do wynagrodzeń, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz zatrudnienie przejściowe dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

INTERIA
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy