Reklama

Pieniądze dla start-upów, czyli od pomysłu do sukcesu

Prawie 3 mld złotych w ramach rządowego programu #StartInPoland w najbliższych latach trafi do start-upów - młodych firm, które w planach mają rozwój produktów lub usług opartych na zaawansowanych technologiach i innowacjach. Start-upy mogą uzyskać dofinansowanie i wsparcie merytoryczne już na etapie planowania projektu bądź testów, także w innych programach, w tym prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak e-Pionier i BRIdge Alfa.

Celem programu #StartInPoland jest wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie ich rozwoju. Może to być okres inkubacji (pomoc w założeniu firmy, organizacja pracy, szkolenia i doradztwo), akceleracji (budowanie sieci kontaktów, uwiarygodnienie firmy, rozwój projektu bądź usługi) lub szybkiego wzrostu (sprzedaż, eksport).

Reklama

Pierwszy konkurs w ramach programu #StartInPoland, tj. ScaleUp, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wyłonił 10 akceleratorów, które uzyskały łącznie 60 mln zł dofinansowania na wsparcie innowacyjnych projektów. Wsparcie to nie ogranicza się do inwestycji kapitałowej, ale zakłada również wymianę wiedzy i doświadczeń biznesowych, w czym ma pomóc nawiązanie relacji między początkującym przedsiębiorcą, czyli start-upem, a największymi firmami w kraju, w tym z kapitałem Skarbu Państwa.

Wśród zwycięzców znalazły się m.in. Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej realizująca Program Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland (MITEF Poland) we współpracy z PKO BP, PGNiG, KGHM Cuprum oraz Grupą Adamed. Celem akceleratora jest wspieranie start-upów działających w branży fin-tech lub sektorze surowcowym.

Programy akceleracyjne prowadzi także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To BRIdge Alfa, w ramach którego wehikuły inwestycyjne (wybrano 19 projektów) czyli Alfy, będą wspierać najbardziej innowacyjne projekty: od fazy zalążkowej, przez testy produktu, aż po jego sprzedaż i szerokie wykorzystanie na rynku. Start-upy mogą liczyć zatem na pomoc ekspertów i pieniądze na rozwój już na etapie fazy seed, a następnie przy realizacji prac, tj. przechodząc przez fazę proof of principle (wstępna ocena potencjału) i proof of concept, czyli właściwej weryfikacji pomysłu. Projekt zakłada współdziałanie podmiotów prywatnych (fundusze inwestycyjne wczesnego rozwoju i fundusze VC) i dotacji publicznych przy wspieraniu badań i rozwoju lub innowacji. Start-up może liczyć na dofinansowanie w postaci grantu (środki publiczne) i inwestycji (środki prywatne), przy czym realizowane projekty muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło także pierwszy konkurs e-Pionier. Cztery akceleratory technologiczne zlecą teraz interdyscyplinarnym zespołom realizację wcześniej określonych w wyniku zebranych wniosków zadań. To m.in. rozwój i wykorzystanie technologii rozproszonych rejestrów (tzw. blockchain), wykorzystanie Internetu rzeczy w zarządzaniu miastami czy integracja i współdzielenie informacji naukowych pomiędzy różnymi uniwersytetami w kraju.

Więcej informacji o programie ScaleUP można znaleźć na stronie https://poir.parp.gov.pl/scaleup/scaleup.

O programie e-Pionier na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-polska-cyfrowa/pierwszy-konkurs-e-pionier/;

a o BRIdge Alfa - http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/bridge/bridge-alfa/.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

INTERIA
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy