Reklama

Ochotnicze Hufce Pracy pomagają młodym

Ochotnicze Hufce Pracy to polska organizacja młodzieżowa i największa sieć różnorodnych instytucji koncentrujących się na potrzebach młodych ludzi, w wieku 15-25 lat.

Głównym celem OHP jest ułatwienie startu życiowego młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji. Zapewniają młodym ludziom pracę i umożliwiają nabycie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy kształcą się w ponad 60 zawodach!

Reklama

OHP wspierają młode osoby na wiele sposobów. Zgłaszając się do któregoś z hufców, możesz wziąć udział w projekcie i liczyć na:

- wsparcie doradcy zawodowego, który opracuje Twój Indywidualny Plan Działania,

- opiekę wychowawczą i psychologiczną,

- kursy zawodowe

- wyrównywanie zaległości edukacyjnych,

- szkolenia ogólnorozwojowe, np. językowe, komputerowe, przedsiębiorczości, prawa jazdy, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika,

- staże zawodowe w zakładach pracy.

Uczestnicząc w projekcie dostaniesz również:

 - stypendia szkoleniowe - jednorazowo w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika, który pomyślnie ukończy kurs zawodowy,
- stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika co miesiąc przez okres trwania stażu (3 miesiące) - pod warunkiem spełnienia określonego poziomu obecności.

Możesz też liczyć na wsparcie dodatkowe:

 - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania projektu,
- dofinansowanie dojazdów na zajęcia,
- wyżywienie w dniach trwania zajęć przewidzianych w projekcie,
- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.


Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl.


INTERIA
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy