Reklama

W poszukiwaniu pracy nie jesteś zdana tylko na siebie

Jeszcze niedawno pomoc osobom w trudnej sytuacji na rynku pracy kojarzyła się głównie z zasiłkiem dla bezrobotnych. Później wprowadzono bardziej aktywne metody - doradców zawodowych, pośredników pracy. Dzięki środkom unijnym formy wsparcia osób niepracujących rozbudowują się coraz bardziej - w oparciu o kreatywne pomysły, albo o rozwiązania stosowane w innych krajach.

Fundusze Europejskie zapewniają pieniądze na poszukiwanie i opracowywanie takich nowych metod.

Projekty innowacyjne

Reklama

Innowacja najczęściej kojarzy się z rozwiązaniami technologicznymi, wynikami badań, prototypami urządzeń i nowatorskimi liniami produkcyjnymi. To nie jedyne znaczenie innowacji. Może bowiem pojawić się ona także w obszarze społecznym, np. w ramach wsparcia osób niepracujących. Jeśli powstaje nowa forma pomocy bezrobotnym albo dzięki jakiejś metodzie rozwiązywany jest dotychczas mało zauważany problem, to też możemy mówić o projekcie innowacyjnym. Środki na takie przedsięwzięcia w latach 2007-2013 były zaplanowane w Programie Kapitał Ludzki, a od 2014 roku znalazły się w Programie Wiedza Edukacja Rozwój.

Co to może oznaczać dla ciebie?

Z efektów takich innowacyjnych projektów społecznych mogą korzystać osoby, których dotykają różne problemy, np. na rynku pracy. Dzięki opracowanym nowym rozwiązaniom poszerza się wachlarz możliwości, z których możesz wybrać to, co będzie najbardziej odpowiednie dla ciebie.

Mentoring, job coaching, study circle - to niektóre nazwy nowatorskich metod pomagających osobom niepracującym. Coraz więcej z nich na stałe zagościło na polskim podwórku i jest realizowanych przez ciągle rosnącą liczbę instytucji. Wiele zawdzięcza swoje zaistnienie w Polsce właśnie środkom unijnym. Instytucje działające na rynku pracy pozyskały Fundusze Europejskie albo na opracowanie nowego pomysłu, albo na współpracę ze swoimi odpowiednikami w innych państwach, gdzie różne rozwiązania są już stosowane.

Trening nie tylko na siłowni

Stowarzyszenie Nasza Wieś Jutro pozyskało dofinansowanie z Programu Kapitał Ludzki na projekt pomocy młodzieży do 25. roku życia oparty na modelu stosowanym w Szwecji i Niemczech. Czym wyróżnia się ta metoda? Treningiem - fizycznym i intelektualnym. Wsparcie polega na wielogodzinnym treningu - osobistym, dotyczącym kontaktów rodzinnych i aktywności społecznej.

Spora część całego planu wsparcia dotyczy także ćwiczeń fizycznych. Założeniem modelu szwedzkiego i niemieckiego jest bowiem to, że integracja społeczna i zawodowa powinna iść w parze z rozwojem fizycznym. Wcześniej w Polsce mało kto uwierzyłby, że trening na siłowni może przyczynić się do znalezienia pracy.

Kluby Amazonki

Czasem innowacja nie musi polegać na nowej metodzie. Może dotyczyć natomiast grupy osób, która do tej pory nie otrzymywała dedykowanej pomocy. Na takim założeniu oparła swój pomysł Fundacja Ekspert-Kujawy. Postanowiła objąć wsparciem kobiety po chorobie nowotworowej piersi, które mają problemy ze znalezieniem pracy.

W wyniku projektu dofinansowanego z Programu Kapitał Ludzki przygotowała przewodniki i poradniki dla Klubów Amazonki, zachęcając je tym samym do wsparcia zawodowego członkiń. Opracowano narzędzia zakładają m.in działania w zakresie aktywizacji zawodowej, szkolenia zmieniające zawód lub podnoszące kwalifikacje dostosowane do potrzeb kobiet po chorobie nowotworowej.

Study circle

To kolejny pomysł oparty na rozwiązaniach stosowanych w Szwecji. Inaczej nazywany jest kółkiem samokształceniowym i zakłada uczenie się i aktywizację w małych grupach. Każdy z członków takiej grupy wkłada w proces swoją wiedzę i umiejętności. Nie ma trenera, który odgórnie przekazuje wiedzę. Ludzie uczą się od siebie nawzajem.

Taką metodę pracy zaproponowało Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS kobietom samotnie wychowującym dzieci. W wyniku dofinansowania z Programu Kapitał Ludzki, CRIS przeprowadziło pilotaż rozwiązania, a potem opracowało przewodniki do wykorzystania tej metody przez inne instytucje.

Mentoring i job coaching

Mentor i coach to osoby, które coraz częściej pomagają osobom niepracującym. Czym różnią się od tradycyjnego doradcy zawodowego? Mentor i coach nie doradzają, a prowadzą, wspierają i inspirują. Rozmowy z nimi mają pomóc w odkryciu własnych zasobów przez osobę niepracującą, wzmocnić jej samodzielność i wiarę w osiągnięcie celów. Mentor i coach zadają pytania, na które ty odpowiadasz. W efekcie sama dochodzisz do wniosków, zaczynasz dostrzegać swoje mocne strony. Przy okazji masz też satysfakcję, że doszłaś do tego sama.

Model job coachingu wywodzi się z Holandii i jest szeroko stosowany w Europie Zachodniej. Już kilka lat temu podobne formy wsparcia zaproponowano osobom niepracującym w Polsce. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum aktywizowała w ten sposób osoby poniżej 25 lat i przygotowała wskazówki dla innych instytucji chcących skorzystać z ich doświadczeń. Pomysł Indywidualnych Programów Mentorskich wdraża (i dzieli się jego efektami) także Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.

Nie spoczywamy na laurach

Potencjał do opracowywania nowych rozwiązań aktywizujących osoby niepracujące cały czas jest ogromny. W Programie Wiedza Edukacja Rozwój, który jest realizowany od 2014 roku, także zaplanowano finansowanie takich innowacyjnych rozwiązań. Trwają więc ambitne prace nad kolejnymi innowacyjnymi metodami pomocy.

Wiele instytucji działających na rynku pracy już otrzymało dofinansowanie i przygotowuje swoje rozwiązania. Na ich efekty musimy jeszcze trochę poczekać, ale założenia dofinansowanych pomysłów są naprawdę obiecujące. Na Mapie Dotacji UE znajdziesz podstawowe informacje o realizowanych projektach innowacyjnych i tych opartych na współpracy z innymi państwami.

Nowy pomysł na szkolenia

Jednym z już realizowanych innowacyjnych projektów są pożyczki na szkolenia. To nowy sposób pozyskania środków finansowych na zdobycie nowych kwalifikacji. Możesz wybrać dowolne szkolenie, które cię interesuje, a następnie dostać pożyczkę na sfinansowanie kosztów związanych z udziałem. Proces przebiega szybko, bez nadmiaru dokumentów. Po odbyciu szkolenia spłacasz pożyczkę bez oprocentowania, a część może być umorzona.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie: http://inwestujwrozwoj.pl/. Pożyczki na szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem. Zakończyła się już pierwsza runda przyjmowania wniosków, ale kolejna rozpocznie się już 1 lutego 2018 r.

To nie jest jednorazowa akcja

Instytucje, które realizują projekty innowacyjne nie zamykają swoich pomysłów w szufladach. Otrzymują dofinansowanie na swoją działalność i są zobowiązane do podzielenia się z innymi efektami. Dlatego powstają poradniki, przewodniki i gotowe scenariusze, które są opracowane przez dofinansowaną instytucję i przetestowane. Korzystać z nich może każdy. Dzięki temu innowacyjne metody aktywizacji rozprzestrzeniają się w różnych instytucjach i różnych częściach kraju.

W 2018 roku zaplanowane są kolejne konkursy na innowacje społeczne. Jeden z nich będzie skierowany do pośredników finansowanych wspierających podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacji pozarządowych). Pośrednicy otrzymają fundusze na zapewnianie wsparcia technicznego, doradczego i finansowego instytucji działających w sektorze społecznym.

Kolejny konkurs ma na celu wypracowanie sposobów wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów. Zadaniem instytucji korzystających ze wsparcia będzie opracowanie modeli pomocy takim osobom.

Trzeci nabór wniosków zaplanowany w ramach innowacji społecznych jest skierowany do samorządów, które planują rozwijać tzw. społeczne agencje najmu, które gwarantują możliwość niedrogiego, bezpiecznego i godnego wynajmowania mieszkań.

Pamiętaj, że - mimo że te rozwiązania nie są ściśle powiązane z aktywizacją zawodową - mogą stanowić duże wsparcie dla ciebie, twoich bliskich lub twojej organizacji.

To nie wszystko

Fundusze unijne mogą ci pomóc także w inny sposób. Doradztwo, środki na założenie własnej firmy, staże, szkolenia.... opcji jest mnóstwo. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszych artykułach poświęconych powrotowi do pracy, aktywizacji zawodowej, szkoleniom i zakładaniu firmy.\

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy