Reklama

Wędka dla młodych

Pierwsza praca często wyznacza kierunek całej późniejszej kariery... lub jej braku. Nie warto zatem szukać po omacku, chwytać pierwszą lepszą propozycję, ani wybrzydzać upierając się przy nierealnych pomysłach. Łatwo powiedzieć, ale skąd młody człowiek ma wiedzieć, do czego ma predyspozycje, jaki pułap jest dla niego osiągalny i na czym tak naprawdę polega praca, którą sobie wymarzył? Najlepszym sposobem na poznanie różnych zawodów od kuchni są praktyki i staże zawodowe.

Warto w nich uczestniczyć jeszcze podczas nauki. Jednak osoby nie uczące się, nie szkolące, niezdecydowane, zagubione, nie mające jasnej wizji swojej kariery ani doświadczenia zawodowego, nie są pozostawione same sobie. Czekają na nie powiatowe urzędy pracy, a w nich doradcy zawodowi, szkolenia, staże, oferty pracy a nawet dotacje na założenie własnej firmy. Wszystko to zupełnie bezpłatnie, między innymi dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

Na poprawę sytuacji młodych osób na rynku pracy ponad 2 mld euro zarezerwowane jest w pierwszym priorytecie programu Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie udzielać będą między innymi urzędy pracy, które już przystąpiły do przygotowań w poszczególnych regionach. Jest ono przewidziane dla osób nie uczących się, nie szkolących i nie pracujących, w wieku od 15 do 30 lat. Młodzi ludzie mogą liczyć na wstępne doradztwo pracowników urzędów pracy, którzy pomogą im podjąć decyzję czy swoje życie zawodowe chcą rozpocząć jako pracownicy, czy jako przedsiębiorcy. - Każdą osobę, która do nas trafia, otaczamy opieką dostosowaną do indywidualnej sytuacji. Determinuje ją przede wszystkim wiek i poziom wykształcenia oraz doświadczenie zawodowe. Doradcy dobierają odpowiednie narzędzia, z pomocą których ich podopieczni mają szansę na pełnowartościowy start w dorosłe życie, jako pracownicy lub przedsiębiorcy - mówi Urszula Fiałkowska z Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie.

Reklama

Podstawą wszystkich działań jest edukacja. Młodym ludziom udostępniane są szkolenia, podczas których mają szansę zdobyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania wybranego zawodu lub prowadzenia firmy.

Osoby decydujące się na poszukiwanie pracy będą mogły dodatkowo liczyć na dofinansowanie staży zawodowych, które zwiększą ich wartość dla potencjalnych pracodawców i dadzą szansę na późniejsze zatrudnienie. Dla osób młodych, którym uda się znaleźć pracę w innej miejscowości, a nawet kraju, podczas gdy w ich dotychczasowym miejscu zamieszkania zidentyfikowano problem z zatrudnieniem, udostępnione będzie wsparcie m.in. w postaci pokrycia kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu i zapewnienie środków na zasiedlenie.


Dla osób w wieku nie przekraczającym 30 lat przewidziana jest też możliwość wsparcia w założeniu i prowadzeniu własnej firmy. Ma ona formę bezzwrotnej dotacji a także tzw. wsparcia pomostowego, czyli np. pokrycia kosztów ubezpieczeń społecznych przez określony okres czasu. Oprócz szkoleń przygotowujących do prowadzenia firmy, młodzi przedsiębiorcy będą też mogli liczyć na indywidualne doradztwo.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy