Reklama

Szkolenia szansą na nowe kwalifikacje

Jeżeli nie skończyłeś jeszcze 30 lat, nie masz pracy, a z Twoimi kwalifikacjami trudno będzie ją znaleźć, dobrym rozwiązaniem może być udział w szkoleniu.

Aby nie szukać po omacku i nie wydawać pieniędzy na korzystanie z ogólnodostępnych kursów i szkoleń, udaj się do urzędu pracy lub innej instytucji, która pomaga osobom w podobnym położeniu do Twojego. Projekty, w których możesz wziąć udział w Twojej okolicy, znajdziesz w specjalnej wyszukiwarce.

Reklama

Po wskazaniu województwa pojawi się lista wraz z danymi kontaktowymi. Wystarczy zadzwonić lub odwiedzić biuro projektu, aby przekonać się czy rzeczywiście możesz w nim uczestniczyć.

Jeżeli zakwalifikujesz się do projektu, w pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie dokładna analiza Twojej osoby - szans zawodowych i przeszkód, które stoją na drodze do zatrudnienia. Razem z doświadczonym doradcą zawodowym przeanalizujesz swoje mocne i słabe strony i obierzesz kierunek, w którym masz największy potencjał. Zaplanujecie też Indywidualny Plan Działania - będzie on zawierał plan szkoleń, które pomogą Ci wejść pełną parą na ścieżkę rozwoju zawodowego. Dla osób bezrobotnych, które wiedzą już gdzie i czego chcą się uczyć są dostępne tzw. bony szkoleniowe. Finansowaniu w tej formie, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, podlegają koszty:

-  jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

- niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

-  przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: 

- do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

- powyżej 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

- zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

- do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

- powyżej 550 zł do 1100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

- powyżej 1100 zł do 1500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Bony finansują usługi szkoleniowe realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. To gwarancja jakości usługi. Warunkiem jest również, aby efektem szkolenia było nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  lub odwiedź stronę funduszeeuropejskie.gov.pl

Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy