Reklama

Staż szansą na doświadczenie zawodowe

Starasz się o pracę, ale nie masz doświadczenia zawodowego? Zastanawiasz się więc, jak masz je zdobyć, skoro nikt nie chce Cię zatrudnić? Szansą może być staż zawodowy.

Urzędy pracy i inne instytucje pomagające osobom z problemami na rynku pracy mogą przyznać Ci bon stażowy finansowany m.in. z Funduszy Europejskich. Stanowi on gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy, którego sam wskażesz. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy, ale większość instytucji wprowadza ograniczenie do pół roku. Warunkiem uzyskania bonu jest to, abyś był osobą bezrobotną, a pracodawca zobowiązał się do zatrudnienia Ciebie po zakończeniu stażu na okres co najmniej 6 miesięcy.

Reklama

To korzystny układ - szczególnie jeżeli spełniasz wymagania stawiane np. w ogłoszeniu o pracę, a jedyną kwestią wzbudzającą wątpliwości jest Twój brak doświadczenia zawodowego. Pracodawcy, który Cię zatrudni przez deklarowany okres, wypłacana jest premia w wysokości wynagrodzenia minimalnego - to pieniądze na stypendium dla Ciebie. Może więc poznać Cię jako pracownika, nie ponosząc dużych kosztów zatrudnienia.

W ramach bonu stażowego finansowane są łącznie:

1)   koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu - w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego Tobie w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;

2)   koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

W trakcie stażu wykonujesz zadania określone w programie, który jest przygotowany przez pracodawcę we współpracy z organizatorem stażu. Program przedkładany jest do Twojego podpisu. Jest on opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem Twoich potrzeb i potencjału. Swoje obowiązki wykonujesz pod nadzorem opiekuna stażu, który wprowadza Cię w pracę oraz zapoznaje z zasadami i procedurami. Opiekun stażu monitoruje realizację obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela Ci informacji zwrotnej na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Na jednego opiekuna stażu nie może przypadać więcej niż 3 stażystów. Co ważne dla Twojego przyszłego pracodawcy, koszty pracy opiekunów również mogą być dofinansowane. Po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu.

Projekty, w ramach, których możesz dostać bon stażowy znajdziesz w specjalnej wyszukiwarce. Po wskazaniu regionu i rodzaju wsparcia, jaki Cię interesuje, pojawi się lista projektów wraz z danymi kontaktowymi. Wystarczy zadzwonić lub odwiedzić biuro projektu, aby przekonać się czy rzeczywiście możesz w nim uczestniczyć.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  lub odwiedź stronę funduszeeuropejskie.gov.pl


Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy