Reklama

Jesteś młody i bez pracy? Nie bój się urzędu

​Wywiad z Urszulą Fijałkowską, przedstawicielem PUP w Warszawie, o wsparciu NEETów.

Wizyta w urzędzie pracy to chyba ostatnia rzecz, o jakiej marzy młody człowiek startujący w dorosłe życie... czy jednak warto się tam wybrać?

Reklama

Moim zdaniem taka wizyta jest dobrym pomysłem, szczególnie na początku drogi zawodowej. Zalecałabym ją nie tylko osobom, które nie mają na siebie pomysłu. Powiatowe urzędy pracy przeszły w ostatnich latach dużą przemianę. Są nie tylko miejscem, w którym można się zarejestrować jako osoba bezrobotna i przejrzeć dostępne oferty zatrudnienia, choć wiele osób właśnie tak je postrzega. W urzędach pracują profesjonalni doradcy zawodowi, którzy pomagają młodym ludziom obrać ścieżkę kariery. Wiele osób jest zaskoczonych dowiadując się, jakie są możliwości wsparcia i chętnie z nich korzysta. Co warto wiedzieć, aby skorzystać z porady doradcy zawodowego, nie jest wymagana rejestracja w urzędzie pracy.

A co z osobami, które wspomnianego pomysłu na siebie nie mają?

Dla każdej osoby bezrobotnej, niezwłocznie po rejestracji, ustalany jest profil pomocy oraz indywidualny plan działania. Dotyczy to również osób młodych, które nie pracują ani nie uczą się, czyli tzw. młodzieży NEET. W zależności od uzyskanego profilu pomocy, proponowane są odpowiednie formy wsparcia.

Profil I to wsparcie osób aktywnych poprzez pośrednictwo pracy,  a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe, szkolenia, finansowanie kosztów egzaminów, środki na założenie działalności gospodarczej oraz dla osób bezrobotnych do 30 r. ż. bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, czy bony na zasiedlenie.

Profil II dotyczy osób, których cechuje średnia gotowość powrotu na rynek pracy i średnie oddalenie od rynku pracy. Bezrobotni często posiadają kwalifikacje, które nie korespondują z oczekiwaniami pracodawców. W tym profilu urząd pracy może zastosować dowolne formy pomocy określone w ustawie, m.in. szkolenia, staże, skierowanie do prac interwencyjnych, robót publicznych, z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja.

Profil III dla osób oddalonych od rynku pracy, które najtrudniej przywrócić na rynek pracy, bowiem mają małą motywację do pracy, często unikają pomocy, gdyż ich celem jest posiadanie statusu bezrobotnego i tym samym korzystanie np.  z ubezpieczenia zdrowotnego lub osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Często są to osoby o niskich kwalifikacjach, lub nie posiadające zawodu. Osoby takie mogą skorzystać przede wszystkim z Programu Aktywizacja i Integracja, działań aktywizacyjnych zlecanych przez urząd, programów specjalnych, w uzasadnionych przypadkach z poradnictwa zawodowego.

Jak widać z powyższego opisu działań spory nacisk kładziony jest na edukację, podnoszenie kwalifikacji. Czy młodych ludzi łatwo przekonać do powrotu do szkoły - nawet jeżeli ma ona mieć tylko formę kursu?

Szkolenia pozwalają zdobyć konkretne umiejętności poszukiwane przez pracodawców.

Wizja zdobycia pracy działa motywująco. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a osobie bezrobotnej uczestniczącej w szkoleniu przysługuje stypendium. Osoby mające pod opieką dziecko lub osobę zależną mogą liczyć na pomoc również w takim zakresie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych zwiększa szansę na podjęcie zatrudnienia lub  rozpoczęcie działalności gospodarczej.

A co w sytuacji, gdy nawet najwyższe kwalifikacje nie pomogą młodemu człowiekowi znaleźć pracy, ponieważ w miejscu jego zamieszkania po prostu nie ma potencjalnych pracodawców?

W tej sytuacji urząd pracy może proponować wsparcie w postaci bonu na zasiedlenie w przypadku podjęcia przez osobę bezrobotną zatrudnienia lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Ta forma jest adresowana tylko dla osób do 30 r. ż.

Innym sposobem jest możliwość założenia własnej firmy. Urząd pracy może przyznać na ten cel jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Środki na założenie działalności są dużym wsparciem szczególnie dla osób młodych, nie posiadających zaplecza finansowego, jednak własna firma to często skok na głęboką wodę. Jakie cechy mają osoby, które decydują się na "wzięcie spraw we własne ręce"?

Często decydujący jest wzorzec wyniesiony z rodziny. Zazwyczaj są to osoby mające dużą motywację, chęć decydowania samemu o sobie i swoim rozwoju zawodowym, śmiałość do podejmowania decyzji i ryzyka. Jednak sama chęć i odwaga nie wystarczą, aby dostać dofinansowanie. Niezbędny jest dobry pomysł i kompetencje, aby go zrealizować. Pomysł na działalność musi również być mocno osadzony w realiach i opierać się na jasnych oraz wiarygodnych założeniach. Jeżeli do podjęcia planowanej działalności gospodarczej niezbędne jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych, urząd pracy może przed rozpoczęciem działalności sfinansować osobie bezrobotnej szkolenie indywidualne. Wniosek złożony przez osobę bezrobotną jest szczegółowo weryfikowany, również pod kątem szans powodzenia planowanej działalności.

Rozmawiała Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.

Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy