Reklama

Jakie wybrać studia? Zgodne z predyspozycjami

Czerwiec to dla maturzystów ostatni moment, na podjęcie ostatecznej decyzji, jakie wybrać studia. A dla ich młodszych kolegów idealny czas, żeby zacząć się do tego wyboru przymierzać. To, na jakim kierunku podejmie się wyższą edukację, praktycznie determinuje całe późniejsze życie zawodowe. A czasy, kiedy sam dyplom był przepustką do dobrej pracy, odeszły bezpowrotnie do przeszłości.

Na koniec roku 2015 roku w Polsce stopa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-34 lat wyniosła 27,5 %. Jak wynika z raportu "Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. Fakty i mity", opublikowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, decydujące znaczenie dla pracodawców mają realne kwalifikacje i choćby niewielkie doświadczenie, a nie dyplom - nawet najmodniejszego kierunku zdobyty na najlepszej uczelni. 

Reklama

Ważne, aby poziom zdobytego wykształcenia był jak najwyższy. Wówczas i politolog i inżynier znajdą zatrudnienie. Dlatego przy wyborze kierunku studiów należy kierować się przede wszystkim własnymi predyspozycjami, a nie chwilową modą czy presją otoczenia. Przewidywanie zapotrzebowania pracodawców na konkretne kwalifikacje zawodowe z kilkuletnim wyprzedzeniem jest niezwykle trudne.

Trudno przewidzieć jakie sektory gospodarki będą się rozwijać w perspektywie 4-10 lat, na jakie kwalifikacje zapotrzebowanie będzie rosło, a jakie będą w odwrocie. Dlatego trzeba wybrać taki zawód, w którym ma się szansę być najlepszym. Choć oczywiście dobrze jest śledzić różne dokumenty strategiczne, na przykład plany związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich.

Widząc, że duże kwoty będą przeznaczane na inwestycje infrastrukturalne, cyfryzację, współpracę nauki z biznesem w zakresie prac badawczo-rozwojowych, można spodziewać się, że w obszarach tych osobom dobrze przygotowanym do zawodu łatwiej będzie o zatrudnienie. Na takich przesłankach oparte są też programy wspierające dostosowanie edukacji, również na poziomie wyższym, do wymagań rynku pracy, współfinansowane z Funduszy Europejskich, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze środków dostępnych na lata 2007-2013 finansowana była m.in. realizacja rządowego Programu Kierunków Zamawianych. Po okresie boomu prywatnych uczelni wyższych na rynku była znaczna nadpodaż kierunków humanistycznych i ekonomicznych, w porównaniu do oferty kierunków ścisłych i technicznych.

Wynikało to między innymi z faktu, iż uruchamianie kierunków inżynieryjnych jest znacznie droższe - wymaga inwestycji w laboratoria, sprzęt techniczny, materiały bieżące do realizacji doświadczeń, itp. Zastrzyk pieniędzy z Unii pozwolił zwiększyć ilość uczelni, na których można się kształcić w kierunkach ścisłych, co zaowocowało większą liczbą takich studentów. Tu jednak znowu pojawia się kwestia jakości! Wraz ze wzrostem liczby absolwentów kierunków inżynieryjnych, wzrosło również bezrobocie wśród osób z takim właśnie wykształceniem.

Z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 również przewidziana jest pula środków na wsparcie uczelni wyższych w działaniach, które zwiększą szansę ich absolwentów na udany start zawodowy.

Następcą Programu Kierunków Zamawianych będzie Program Rozwoju Kompetencji na lata 2014-2020. Na jego realizację zarezerwowano 318 mln euro w programie Wiedza Edukacja Rozwój. Jest to podobna kwota, jak w przypadku wcześniejszego programu. W miejsce finansowania konkretnych kierunków wspierany będzie "rozwój kompetencji potrzebnych na rynku pracy", czyli takich, które ułatwią studentom znalezienie zatrudnienia i wyposażą w kompetencje, których poszukują pracodawcy. Uczelnie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, będą miały dużą swobodę w kształtowaniu swojej oferty.

Wybrane kompetencje podlegające dofinansowaniu to:

- zawodowe określane samodzielnie przez uczelnie, realizowane w formie praktyk poza uczelnią; - interpersonalne i komunikacyjne budujące umiejętność jasnych wypowiedzi, komunikowania się, dyskusji, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, prezentacji, asertywności;

- w zakresie przedsiębiorczości pobudzające kreatywne, twórcze myślenie, dobre zarządzanie czasem, umiejętność podejmowania decyzji;

- informatyczne oraz analityczne w środowisku nowoczesnych technologii rozwijające umiejętności np. w zakresie rozwiązywania problemów, dokonywania analiz o charakterze jakościowym i ilościowym, przedstawiania danych technicznych w sposób zrozumiały, posługiwania się programami komputerowymi odpowiednimi dla danego kierunku studiów. Oprócz szkoleń i zajęć warsztatowych w zakresie wymienionych kompetencji, akcent położony będzie również na dodatkowe zadania praktyczne studentów realizowane w formie projektowej lub w ramach zespołów projektowych. Wspierane będzie też uczestnictwo studentów w działaniach związanych z współpracą uczelni z pracodawcami, takich jak wizyty studyjne czy staże zawodowe, a także na działania związane z współpracą międzynarodową.Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy