Reklama

Fundusze Europejskie mogą sfinansować przeprowadzkę

Wiele wysiłku kosztowało Cię znalezienie pracy w miejscu zamieszkania i nie udało się? Może w Twojej okolicy nie ma nawet firm czy instytucji, które zatrudniają osoby w Twoim zawodzie? Jeżeli na przeszkodzie stoi Ci brak pieniędzy na zakwaterowanie w nowym miejscu, urząd pracy może rozwiązać Twój problem.

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich osobom, które nie skończyły jeszcze 30 lat, nie pracują, nie uczą się i nie szkolą udzielane są tzw. bony na zasiedlenie. Stanowią one gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Bony są udzielane pod warunkiem, że:

  •  odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • będziesz pozostawał zatrudniony, posiadał inną formę pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Reklama

Wysokość bonu na zasiedlenie jest ustalana indywidualnie i wynosi maksymalnie równowartość 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Bon to nie tylko korzyści, ale i obowiązki. W ciągu 30 dni od jego otrzymania musisz udokumentować podjęcie pracy lub działalności gospodarczej. W ciągu 8 miesięcy musisz udokumentować utrzymanie zatrudnienia lub firmy przez co najmniej pół roku. Jeżeli zmienisz pracę lub zlikwidujesz firmę aby podjąć zatrudnienie wówczas w ciągu 7 dni musisz poinformować o tym urząd pracy. Jeżeli nie wywiążesz się z powyższych obowiązków, będziesz musiał zwrócić kwotę bonu.

Monika Niewinowska

Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej Funduszom Europejskim dla młodych lub w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy