Reklama

Ekonomia społeczna to nie oksymoron

Brak pracy to najprostsza droga do biedy i wykluczenia społecznego. Ale co zrobić, gdy w najbliższej okolicy po prostu nie ma żadnych pracodawców? Albo gdy znalezienie zatrudnienia graniczy z cudem z powodu braku doświadczenia, zaawansowanego wieku, niepełnosprawności czy przeszłości kryminalnej? A może połączyć młody entuzjazm, dojrzałą wiedzę i chęci do pracy zakładając przedsiębiorstwo społeczne... Brzmi dziwnie, ale dobrze się sprawdza, szczególnie w sytuacjach "bez wyjścia".

Czym jest przedsiębiorstwo społeczne? To podmiot tworzony przez grupę osób, wśród których co najmniej połowa znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji. Mogą to być osoby długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, bezdomne i uzależnione. Pozostałe osoby mogą reprezentować dowolne grupy. Dobrze, gdy choć jeden współzałożyciel ma kapitał i doświadczenie w biznesie, ale nie jest to warunek konieczny do osiągnięcia sukcesu. Z pozoru podmioty ekonomii społecznej - bo tak brzmi pełna nazwa - nie różnią się od zwykłych spółek czy spółdzielni. 

Reklama

Jednak to, co je odróżnia, to cel prowadzenia działalność gospodarczej. Nie jest nim wyłącznie wypracowywanie zysków,  ale również spełnienie funkcji społecznych, czyli pomoc osobom w potrzebie. Zyski w takich podmiotach przeznaczane są właśnie na cele społeczne bądź też są wypłacane współtwórcom takiego podmiotu. Nie ma natomiast żadnych ograniczeń co do branż, w których mogą działać podmioty ekonomii społecznej. W Polsce przekrój jest pod tym względem bardzo szeroki - począwszy od parku dinozaurów, poprzez fabrykę mebli, po drobne firmy usługowe czy gastronomiczne.

Tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej wspierane jest z Funduszy Europejskich. Dużo w tym zakresie zrobiono już wykorzystując środki z puli na lata 2007-2013. Organizowane są szkolenia i konferencje skierowane zarówno do osób chcących założyć podmiot ekonomii społecznej, jaki i przedsiębiorców czy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy mogą być klientami przedsiębiorstw społecznych.

Istotną rolę odgrywają Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES). Oferują one m.in. kompleksowe wsparcie podczas tworzenia i w pierwszym okresie działania podmiotów zakładanych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Podmioty ekonomii społecznej mogą też korzystać z bezpłatnych usług prawnych, księgowych, marketingowych czy informatycznych.

Część nowo zakładanych przedsiębiorstw ma też szansę na uzyskanie dofinansowania kwotą kilkudziesięciu tysięcy złotych, na którą składa się grant inwestycyjny i/lub tzw. wsparcie pomostowe (może mieć formę pokrycia kosztów ubezpieczeń społecznych lub stałych, z góry określonych kwot wypłacanych na rzecz założycieli).

Z puli środków na lata 2014-2020 sektor ekonomii społecznej nadal będzie wspierany. Środki na ten cel zarezerwowane są w programie Wiedza Edukacja Rozwój oraz w programach regionalnych. Kontynuowane będą działania propagujące ekonomię społeczną i wspierające powstawanie przedsiębiorstw społecznych. Szersze niż do tej pory będzie wsparcie dla podmiotów już istniejących. Na większą skalę wprowadzone będzie wsparcie poza dotacyjne instrumenty finansowe w postaci preferencyjnych pożyczek oraz powiązanego z nimi doradztwa biznesowego, poręczeń czy social venture capital. Z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na wsparcie poza dotacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej wygospodarowano ok. 170 mln zł.

Wsparcie będzie udzielane pod warunkiem, że doprowadzi do wzrostu liczby miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zachowania istniejących miejsc pracy dla tych osób lub osiągnięcia korzyści społecznych z planowanych przedsięwzięć.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy