Reklama

Fundusze unijne. Realizację wielu projektów we Wrocławiu udało się przyspieszyć

- W ramach projektów współfinansowanych z funduszy europejskich były realizowane działania związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacją i adaptacją zabytkowych obiektów, a nawet całych obszarów - mówi Interii Dorota Olearnik, p.o. dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami w Urzędzie Miasta we Wrocławiu.

Remigiusz Półtorak, Interia: Ile pieniędzy unijnych pozyskał Wrocław w ostatnich latach?

Reklama

Dorota Olearnik: - W 2019 roku miasto pozyskało łącznie ponad 56 mln zł w ramach umów na dofinansowania dla projektów, a w ciągu ostatnich 4 lat uzyskaliśmy w sumie niemal 890 mln zł.

W jakich dziedzinach życia jest to przede wszystkim odczuwalne?

- Obszary, w jakich pozyskiwano środki unijne to przede wszystkim edukacja, w tym zarówno projekty związane z infrastrukturą edukacyjną, jak i projekty społeczne, polegające m.in. na międzynarodowych wymianach uczniów i nauczycieli czy wspierające szkolnictwo zawodowe. Ważnym obszarem, w którym pozyskujemy środki unijne jest także termomodernizacja oraz transport niskoemisyjny. Dzięki projektom unijnym udało się pozytywnie przekształcić lub zrewitalizować wiele terenów na obszarze Wrocławia. Inne obszary, w jakich realizowane są projekty zarówno infrastrukturalne, jak i społeczne to kultura, zieleń i środowisko, infrastruktura społeczna, włączenie społeczne, rynek pracy, współpraca ponadnarodowa i innowacje.

Które projekty nie byłyby możliwe bez wsparcia funduszy europejskich?

- Zarówno przedsięwzięcia infrastrukturalne, jak i społeczne bez wsparcia UE mogłyby być realizowane w innym zakresie. Dzięki Unii Europejskiej realizację pewnych przedsięwzięć udało się przyspieszyć. Poszerzono także katalog realizowanych projektów. Należy podkreślić, że wsparcie finansowe ze środków UE umożliwiło lub wzmocniło realizację często strategicznych przedsięwzięć we Wrocławiu zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym.

Wrocław przywiązuje dużą wagę do zachowania tradycji. Unia w tym pomagała?

- W ramach projektów współfinansowanych z funduszy europejskich były realizowane działania związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacją i adaptacją zabytkowych obiektów, a nawet całych obszarów. Przykładowo, z funduszy Unii Europejskiej dofinansowane były przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem kilku wnętrz podwórzowych dzielnicy Nadodrze czy remonty kamienic położonych w historycznych częściach Wrocławia, np. przy ul. Tadeusza Kościuszki czy Mierniczej. Wszelkie działania dotyczące elementów historycznych założeń miejskich czy niewielkich lokalnych działań osiedlowych wpłynęły pozytywnie na wzmocnienie tożsamości mieszkańców z Wrocławiem.

Na jakie wsparcie miasto liczy w kolejnej perspektywie finansowej? Co będzie szczególnie ważne?

- Ze względu na strategię miasta, politykę UE oraz na kształt tworzącej się perspektywy finansowej 2021-2027 istotne będą projekty związane ze środowiskiem, a w szczególności z adaptacją do zmian klimatu oraz powstrzymywaniem zmian klimatu. Bardzo istotną rolę odgrywać będą projekty związane z transportem niskoemisyjnym i infrastrukturą oraz projekty edukacyjne. Niemniej ważne są dla Wrocławia również działania związane ze wspieraniem społeczeństwa i rodziny, kształtowaniem przestrzeni, kulturą, innowacyjnością i przedsiębiorczością, sportem i rekreacją oraz bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców i użytkowników miasta. Wrocław to także sąsiedztwo miasta w ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, gdzie perspektywa finansowa również będzie istotna w wielu obszarach działań na rzecz mieszkańców, środowiska czy gospodarki regionu.

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy