Reklama

Współpraca z Ośrodkiem Innowacji

Prowadzisz niewielką firmę, chciałbyś wdrożyć nowy, innowacyjny produkt lub usługę ale nie masz wystarczającego zaplecza technicznego aby go dopracować a doradztwo specjalistów to wydatek, na który nie do końca możesz sobie pozwolić?

Na realizację swoich planów możesz dostać nawet 294 tys. zł unijnej dotacji.

Reklama

Pokryje ona do 70 proc. kosztów współpracy z Instytucjami Otoczenia Biznesu, zaliczającymi się do grona Ośrodków Innowacji  posiadających akredytację Ministerstwa Rozwoju. Proces realizacji projektu może trwać do trzech lat. 

Wsparcie udzielane jest dla mikro, małych i średnich firm, które zamierzają wdrażać innowację produktową lub procesową w swojej firmie, nie mają jednak wystarczających zasobów technicznych, ludzkich lub organizacyjnych, albo wykorzystanie tych zasobów jest niezasadne. W ramach wsparcia mogą skorzystać z usług doradczych w zakresie innowacji lub usług wsparcia innowacji. 

- Usługi doradcze w zakresie innowacji oznaczają doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone - wyjaśnia Mariola Misztak-Kowalska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - instytucji udzielającej tego typu wsparcia. 

Z kolei usługi wsparcia innowacji to udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług. We wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca określa zakres usług, z których będzie chciał skorzystać, uzasadnia wybór poszczególnych elementów usługi i wykazuje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ich zakresem, a planowaną do wdrożenia innowacją. Ponadto oceniający weryfikuje konieczność skorzystania przez firmę z usługi przy wdrożeniu innowacji z uwagi na brak lub niedopasowanie jej potencjału. 

We wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca wskazuje braki, niedopasowanie, czy nieracjonalność wykorzystania własnego potencjału do realizacji usługi niezbędnej do wdrożenia innowacji. Wsparcie udzielane jest wyłącznie na usługi proinnowacyjne, które mają prowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej. Rozumie się przez nią innowację produktową lub procesową opracowaną na podstawie lub z wykorzystaniem technologii. Musi ona dotyczyć wprowadzenia na rynek lub faktycznego wykorzystania w działalności przedsiębiorcy: 

- produktu lub procesu nowego pod względem technologicznym lub

- produktu lub procesu znacząco udoskonalonego technologicznie. 

W pierwszym naborze wniosków, który zakończył się w marcu tego roku, o dotację wnioskowało 175 przedsiębiorstw. Następny nabór zostanie ogłoszony 3 października i potrwa od 4 listopada do 31 marca przyszłego roku.   

Monika Niewinowska    

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Dowiedz się więcej na temat: fundusze unijne
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy