Reklama

Ochrona własności przemysłowej

Pracujesz nad zupełnie nowym przedmiotem, urządzeniem, technologią, ale zamiast chwalić się swoimi osiągnięciami potencjalnym klientom czy inwestorom rzucasz półsłówka i ogólniki ze strachu, że twój pomysł zostanie skradziony? Masz rację, kradzieże w białych kołnierzykach to plaga dzisiejszych czasów. Ale nie musisz żyć w strachu. Są przecież procedury, które zabezpieczają autorów innowacyjnych koncepcji na taki wypadek. Określa je ustawa Prawo własności przemysłowej.

Ochronie podlega własność przemysłowa w postaci np.:

Reklama


W Polsce sprawami tzw. praw wyłącznych dotyczących własności przemysłowej zajmuje się Urząd Patentowy RP .

Procedury są czasochłonne i nie należą do najtańszych, ale można uzyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Specjalna dotacja jest dostępna pod nazwą "Ochrona własności przemysłowej" w programie Inteligentny Rozwój . Udziela ich Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w procesie uzyskania i realizacji ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym.  

Nie można ubiegać się o wsparcie, którego celem jest sfinansowanie działań związanych z dokonaniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

albo

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Warunki finansowe

-  minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 10 tys. zł,

-  maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 mln zł,

- poziom dofinansowania: do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Terminy

-  ogłoszenie konkursu: 15 czerwca 2016 r.

- rozpoczęcie naboru wniosków: 18 lipca 2016 r.

-  zakończenie naboru wniosków: 20 stycznia 2017 r.

Monika Niewinowska


Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  lub odwiedź stronę funduszeeuropejskie.gov.pl

Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy