Reklama

Zakupy z pomocą Bazy Konkurencyjności

Gdy rozpoczynasz realizację projektu, który ma być objęty unijnym dofinansowaniem, warto zapoznać się bliżej z Bazą Konkurencyjności, która pomoże Ci w sprawnym poszukiwaniu wykonawców Twoich zamówień i w prawidłowej realizacji projektu.

Wydawanie pieniędzy z dotacji wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Należy dysponować nimi w sposób przejrzysty i odpowiednio to dokumentować. Ważne jest, abyś wybierał najkorzystniejsze oferty i podczas kontroli umiał tego dowieść. Zasady dokonywania wydatków są opisane w specjalnych wytycznych. To ważne dokumenty szczególnie dla podmiotów, które nie są zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych. Przy mniejszych zakupach wymagania są mniej restrykcyjne. Jeżeli jednak będziesz dokonywał zakupów z unijnych pieniędzy masz obowiązek stosować tzw. zasadę konkurencyjności. Z jednej strony rodzi to dla Ciebie dodatkowe formalności, z drugiej jednak pomaga wybrać najlepszą ofertę z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Narzędziem, które służy realizacji tej zasady jest Baza Konkurencyjności.

Reklama

Na specjalnej stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ umieszczasz swoje ogłoszenie o zamówieniu. Do wyboru masz jedną z trzech kategorii: dostawy, roboty budowlane lub usługi. Następnie precyzujesz, gdzie będziesz realizować zamówienie i do kiedy można składać oferty. Najwięcej informacji powinieneś zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia, który uszczegółowi Twoje oczekiwania wobec wykonawcy. Opublikowane muszą być także kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.

Baza Konkurencyjności jest nie tylko narzędziem ułatwiającym beneficjentom Funduszy Europejskich realizację projektów, lecz także pomaga znaleźć potencjalne zlecenia pozostałym przedsiębiorcom.

Natalia Młodzińska,

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

INTERIA
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy