Reklama

Programiści do zadań specjalnych w gospodarce i społeczeństwie

Programy komputerowe i aplikacje mobilne wykorzystujemy każdego dnia. Informatyka może nie tylko ułatwić codzienne życie, ale rozwiązać problemy, z którymi boryka się współczesne społeczeństwo. Program e-pionier ma wspierać zdolnych informatyków w poszukiwaniu takich rozwiązań.

E-pionier to projekt Programu Polska Cyfrowa. Mogą w nim wziąć udział programiści lub zespoły interdyscyplinarne z udziałem m.in. programistów i inżynierów (w tym także studenci), którzy mają pomysł i koncepcję na innowacyjne usługi lub prototypy, które w przyszłości pozwolą rozwiązać ważne społecznie lub gospodarczo problemy.

Reklama

Z jednej strony mogą to być rozwiązania korzystne dla społeczeństwa, w tym osób starszych bądź z niepełnosprawnościami. Z drugiej natomiast projekty nakierowane na ochronę tożsamości cyfrowej, zabezpieczenie przed fałszywymi mailami i dokumentami elektronicznymi, a także redukcję zużycia energii i ograniczenie zanieczyszczania środowiska.

Realizacja projektów odbywa się w tzw. partnerstwie innowacyjnym. Oznacza to, że problemy zgłoszone przez obywateli, organizacje pozarządowe i administrację publiczną trafiają do akceleratorów, czyli prywatnych podmiotów, odpowiedzialnych za zlecenie prac do wykonania. Te wyznaczane są właśnie w oparciu o zasygnalizowane wcześniej potrzeby. Akceleratory odpowiadają także za merytoryczne i doradcze, m.in. w zakresie przepisów prawa i kompetencji biznesowych, wsparcie programistów, jak również rozdzielenie pieniędzy na zlecone prace i badania.

Ostateczny wybór wykonawcy danego projektu, czyli programisty bądź całego zespołu, nastąpi po ocenie zaprezentowanego projektu lub pomysłu, zwłaszcza z jego technologicznego i biznesowego punktu widzenia. W programie nie wprowadzono kryteriów wiekowych. O wiele ważniejsze są umiejętności i koncepcja na innowacyjną usługę bądź prototyp.

Rozwiązania, które się sprawdzą mają szansę pozyskać dodatkowe pieniądze na dalszy rozwój, w tym z innych programów prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

NCBR, odpowiedzialne za program e-pionier, rozstrzygnęło już pierwszy konkurs. Dofinansowanie otrzymają cztery podmioty na łączną kwotę prawie 42 mln zł. Prace mają dotyczyć m.in. stworzenie modelu dla zarządzania miastem w koncepcji "Smart City", a także systemu dla integracji i współdzielenia informacji pomiędzy uczelniami i studentami w Polsce.

Ogłoszenie kolejnego konkursu przewidziane jest na 2017 r.

Więcej o wynikach pierwszego konkursu e-pionier można znaleźć pod linkiem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-polska-cyfrowa/aktualnosci/art,4659,wyniki-pierwszego-konkursu-w-programie-e-pionier.html.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich[TA1]  lub odwiedź stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

INTERIA
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy