Reklama

Doktorat wstępem do kariery... w biznesie

Zastanawiasz się jaką drogę wybrać - doktorat i praca naukowa czy kariera w zespole badawczym jakiejś innowacyjnej firmy? Granice między tymi dwoma światami coraz bardziej się zacierają.

Studia doktoranckie czeka już wkrótce prawdziwa rewolucja i to na skalę ogólnoeuropejską.

Tradycyjnie rozpoczęcie doktoratu oznaczało związanie się z uczelnią i pracę akademicką. Prace naukowe niejednokrotnie miały charakter teoretyczny. Dziś nauka ma służyć przede wszystkim gospodarce opartej na wiedzy.

Rozwój innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie firm, rodzi potrzebę zupełnie innego podejścia do kształcenia na poziomie doktoranckim. Kandydatów w znacznie większym stopniu musi dziś cechować przedsiębiorczość i kreatywność połączona z wytrwałością w podążaniu za swoimi celami. Prace naukowe powinny mieć zdecydowanie bardziej praktyczny wymiar, a nawet kończyć się wprowadzeniem wypracowanego rozwiązania na rynek.

Kolejne ważne kierunki zmian to wprowadzanie programów interdyscyplinarnych oraz umiędzynarodowienie. Mówi się nawet o "doktoracie europejskim", opracowywanym we współpracy przez doktorantów z różnych krajów.

Prace nad nowymi programami studiów doktoranckich w Polsce prowadzi właśnie (w ramach projektu dofinansowanego z programu Wiedza Edukacja Rozwój) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z przedstawicielami środowiska akademickiego, naukowego oraz przy aktywnym udziale przedstawicieli pracodawców lub organizacji pracodawców. W późniejszym okresie uczelnie będą mogły się starać o dofinansowanie realizacji tych programów - z tego samego programu.

Reklama

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  lub odwiedź stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl.INTERIA
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy