Reklama

Mocne strony polskiej gospodarki, czyli KIS

Przedsiębiorca, prowadzący prace badawcze, rozwojowe i innowacyjne, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS), może liczyć na dotację z Funduszy Europejskich na ich dalszy rozwój.

Inteligentne specjalizacje to obszary gospodarki preferowane w Polsce przy przyznawaniu środków unijnych. Wyróżnić można Krajowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS). W niektórych konkursach planowane działanie powinno wpisywać się w KIS, w innych tylko zwiększy nasze szanse na przyznanie dofinansowania. Przykładowo działanie, które wpisuje się w KIS jest wymagane dla ogólnopolskiego Programu Inteligentny Rozwój, a dla programów regionalnych wystarczy już RIS.

Fundusze Europejskie i pieniądze publiczne są ograniczone, dlatego tak ważne jest ich efektywne wykorzystanie. Krajowe Inteligentne Specjalizacje koncentrują się właśnie na inwestowaniu środków w tych obszarach, w których Polska może osiągać największe efekty i dzięki temu wyraźnie umacniać swoją pozycję na arenie międzynarodowej i konkurować z największymi.

Reklama

Sam proces ustalania inteligentnych specjalizacji jest działaniem oddolnym. W pracach biorą udział instytucje publiczne, przedsiębiorcy, jednostki naukowe, organizacje obywatelskie i pozarządowe. W efekcie ich prac wybrano 20 krajowych inteligentnych specjalizacji, zgrupowanych w pięć działów. Obecnie to: zdrowe społeczeństwo (m.in. biotechnologia, diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych), zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami (m.in. minimalizacja wytwarzania odpadów, recykling i inne metody odzysku), biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa (m.in. produkcja żywności wysokiej jakości), innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (m.in. automatyzacja i robotyzacja). Za koordynację prac i zatwierdzenie KIS odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju.

Lista inteligentnych specjalizacji nie jest zamknięta. W założeniu ma być ona ciągle aktualizowana, tak by w jak najlepszy sposób odpowiadać potrzebom gospodarki, społeczeństwa i globalnym trendom.

Koncentracja pieniędzy w ramach KIS może w dłuższej perspektywie przyczynić się do powstania przełomowych projektów, które pomogą rozwiązać problemy współczesnego świata, w tym Polski, jak np. zmian klimatycznych, demografii, bezpieczeństwa energetycznego czy walki z chorobami cywilizacyjnymi.

Więcej informacji o Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach, a także pełną listę KIS, znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  lub odwiedź stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl.


INTERIA
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy